FARGONAVXTB

Qiziqarli pisixologiya

Farg’ona viloyati Toshloq tumani Xalq ta’lim bo’limiga qarashli 14-o’rta ta’lim maktab o’qv ishlar bo’yicha direktor o’rinbosari Ulg’bek Jalolovdan psixologiyaga qziquvchilar uchun ayrim psixologik malumotlar va o’yinlar buni ko’ringlar yoqsa tastiqlanglar.

FARGONAVXTB

Musiqa fanidan elektron darslik

Musiqiy ta`limga innovatsion yondashuv – Davlat Ta’lim Standarti talablari asosidagi 2018-2019 o`quvyili davomida amalda bo`lgan boshlang`ich 2-4- sinflar hamda 5-7 sinflarning “Musiqa” darslarini yanada samarali tashkil etish yuzasidan tayyorlangan o`quv uslubiy elektron axborot ta’lim resursi. Ele ...

FARGONAVXTB

Matematika

Fargʻona viloyati Oltiariq tumani 2 IDUM boshlangʻ ich sinf oʻqituvchisi Dilfuzaxon Rustamovaning "Matematik tushunchalar va qoidalar" koʻrsatmali metodik qoʻllanmasi.Qoʻllanma oʻqituvchilarga koʻrgazma vazifasini bajarib dars samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

FARGONAVXTB

4-sinflar uchun teslar jamlanmasi

Maktablarning Boshlang'ich sinfning o'qituvchi va o'quvchilari uchun choraklik va Xalqaro tatqiqotlar uchun PIZA teslari. O'qituvchilar uchun maxsus qo'llash uchun